HET WARMTE | KOUDE-NET Panningen (WKP) komt naar uw buurt

Zoals jullie wellicht weten liggen jullie winkels in de wijk waar plannen zijn voor een duurzaam warmte | koude-net. In oktober 2021 is er een subsidie aangevraagd door WKP in samenwerking met gemeente Peel en Maas. Deze aanvraag is goedgekeurd waarmee er nu gestart wordt met het ontwikkelen van het WKP. Jullie hebben in de eerste week juli een brief en informatieflyer ontvangen, waarin meer inzicht wordt gegeven in het WKP en de planning. De informatie is vooral bedoeld voor de pandeigenaren, maar uiteraard is het voor jullie ook goed om op de hoogte te blijven. In de  bijlage 1 en bijlage 2  de twee documenten die verspreid zijn.