Cursus Hostmanship

De 1e cursus ‘verkoop is een keuze’ moet nog van start gaan, maar de voorbereidingen voor de 2e cursus ‘hostmanship’ zijn al in volle gang. Bij de eerste inventarisatie hebben wij voor de cursus ‘hostmanship’ al veel voorlopige aanmeldingen mogen ontvangen. In verband hiermee hebben wij ervoor gekozen om deze cursus 2x te geven en wel op dinsdag 19 oktober van 13.00 – 16.30 uur en woensdag 20 oktober van 19.00 – 22.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. In de bijlage (klik hier) meer info over deze training. Aanmelden voor deze training kan tot uiterlijk 27 september 2021. Graag bij aanmelding ook aangeven welke dag de 1e voorkeur heeft. Aanmelden via mail: info@centrumpanningen.nl met vermelding naam deelnemer en naam onderneming.