Workshop Dementievriendelijk Centrum

Beste ondernemer,

In een mail van 12 april jl. zijn jullie op de hoogte gesteld van de workshop Dementievriendelijk Centrum. De deadline voor aanmelding is 1 mei. Er zijn nog plaatsen vrij voor deze workshop. Hier zijn verder geen kosten voor de ondernemers aan verbonden. Onderstaand de toelichting van dit project.

 Het doel van het project: mensen/ondernemers/medewerkers meer bewust maken over wat dementie nou eigenlijk is en hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan. Het centrum van Panningen wil een omgeving zijn waar mensen met dementie zo lang mogelijk mee doen in de samenleving. Het doel is aan de ene kant een stuk bewustwording en aan de andere kant handvaten geven van hoe signalen herkennen en hoe het beste om te gaan met deze doelgroep. Hiervoor worden DHV’ers opgeleid; ‘dementiehulpverleners’, mensen die kunnen signaleren, adviseren en kunnen handelen.

Bijeenkomsten: 23 mei aanstaande is de gezamenlijke aftrap in het Gemeenhuishuis in Kèpel waarbij we starten met een ontbijt. Hierbij een plenaire opening waarna er 2 groepen worden gemaakt die de workshops van de professionals Liset/Lilian-Hulp bij dementie volgen en Noortje- Consendo. Tussendoor pauze en een gezamenlijke afsluiting waar nog vragen kunnen worden gesteld. Tijd aftrap: 8.30 inloop/ontbijt. Introductie tijdens het ontbijt en dan opsplitsen met workshops 25 minuten. Nog kort een plenaire sessie zodat we om ca. 11.00 uur klaar zijn.
20 juni themasessie/workshop bij Zorgcentrum Vincent Depaul, waar inhoudelijke en verrijkende stof wordt aangereikt. Hier zal ook gebruik worden gemaakt van een VR-bril. (ook dit is in de ochtend, tijden volgen)

Ideaal zou zijn dat elke onderneming 1 of 2 deelnemers heeft (afhankelijk van de grootte van de onderneming) Dat worden de dhv-ers en die zaken ontvangen het keurmerk. Belangrijk hierin is dat ze dat keurmerk ook behouden, dit zal net als
bhv-ers met herhalingen/toetsingen zijn en bijvoorbeeld mystery-shoppers. (Hierover later meer)

Het aanmeldingsformulier kan na invulling worden gemaild naar: info@centrumpanningen.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei a.s.  Zijn er nog vragen dan neem gerust contact op met Karin Jacobs: 06 30551762

Klik hier voor het aanmeldformulier