Wijziging toeristenbelasting 2024

Tijdens de raadsbehandeling van de Kadernota 2024 is een motie aangenomen om de huidige tariefdifferentiatie binnen de verblijfsbelasting tussen verblijven arbeidsmigranten en overige verblijven op te heffen en het algemene belastingtarief voor 2024 vast te stellen op € 1,30 p.p.p.n. Door deze verhoging van het basistarief zullen de eerder gecommuniceerde vaste forfaitaire tarieven voor de verschillende arrangementen op campings en vakantieparken naar rato meestijgen. Dit zal leiden tot de volgende forfaitaire tarieven in 2024:

 

  • Voor een jaarplaats:                                                                         € 172,00;
  • Voor een seizoenplaats:                                                                  € 146,00;
  • Voor een voorseizoenplaats:                                                          € 92,00;
  • Voor een verlengd voorseizoen:                                                    € 128,00;
  • Voor een naseizoen:                                                                         € 39,00;
  • Voor een maand:                                                                              € 31,00.

De definitieve vaststelling van de belastingtarieven vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 13 december 2023