Wat hebben we in de aanbieding

Belangrijke vraag hierbij is: Hoe krijgen wij de vakantiegangers naar ons centrum?

In het verleden en nu nog steeds zijn er meerdere meningen geweest over het programma in de vakantieperiode. In het verleden is het idee van Kèpella Cultura  ontstaan vanuit de werkgroep Midnight-shopping. Omdat dit een ééndaags evenement was met een groot financieel risico is besloten om deze middelen te verdelen in evenementen verspreid over de vakantiemaanden. Dit  omdat er in de nabijheid van ons centrum meer dan 30 vakantieverblijven zijn, die samen heel veel gasten hebben en die ook wekelijks wisselen. Deze gasten van de vakantie- en recreatieparken bestaan bijna allemaal uit gezinnen met kinderen. Hiervoor organiseerden wij leuke evenementen om de toeristen ons mooie en veelzijdige centrum te laten zien. Ervaring leert ons dat als ze éénmaal hier zijn geweest ze graag terugkomen tijdens hun verblijf.

In overleg met het bestuur van de winkeliersvereniging, de horeca en onze organisatiespelers hebben we een voorlopige inleiding gemaakt voor de evenementen 2022. Naast de mode events vragen wij jullie om met ons mee te denken. Zijn er ideeën die wij mee kunnen nemen in ons programma dan horen wij dat graag. Bijna iedereen heeft wel eens iets meegemaakt, gezien of gehoord van nieuwe en aansprekende evenementen. Laat ons dit horen dan kunnen wij samen met ons team bekijken of dit in te passen is. Weet jij iets of heb je een idee geef dan een bericht naar info@centrumpanningen.nl en wij nemen contact met je op.