Verkeerssituatie Raadhuisstraat

Pilot eenrichting Raadhuisstraat

De afgelopen weken is er een pilot gestart om het eenrichtingsverkeer te meten op de Raadhuisstraat. Aanvankelijk was het even wennen voor de (auto) bezoekers en een beetje onduidelijk. Na wat aanpassingen lijkt het beter te gaan. Vanaf vorige week zijn de tellingen gestart die uit moeten gaan wijzen of er verbeteringen meetbaar zijn. Dat we het de consument niet makkelijk maken mag duidelijk zijn, echter is dit de opdracht die de gemeenteraad meegegeven heeft alvorens de plannen verder uitgewerkt gaan worden. Na deze eerste pilot zal gekeken worden naar de uitkomst.

Wordt vervolgt