Toeristisch Platform Peel en Maas (TPPM 2.0)

Al geruime tijd is er een stuurgroep gestart om te kijken hoe het Toeristisch Platvorm in de toekomst door kan gaan. Door verschillende omstandigheden is het ledenaantal drastisch gedaald waardoor de organisatie en voortzetting hiervan bijna onmogelijk is geworden. Omdat het voor Peel en Maas en het centrum van Panningen belangrijk is dat we de toeristische bezoekers bedienen naar hun wensen zijn we met een 6-tal personen aan de slag gegaan om deze sector weer op gang te krijgen. Wij houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte. Wordt vervolgt.

Zomerinfo:

Het belangrijkste onderdeel voor de zomer is de zomerinfo die weer verspreid gaat worden op 32 vakantieverblijven in heel Peel en Maas.  Dit is het product om de bezoekers te informeren over alle mooie mogelijkheden die Peel en Maas te bieden heeft en bij uitstek uiteraard ook voor het centrum van Panningen. Deze week zijn wij weer gestart om invulling te geven aan deze zomerinfo en de tekstschrijvers gaan weer aan de slag om alles goed in woord en beeld te brengen. Eind deze week krijgt u meer informatie hierover en volgende week start de acquisitie.

Helaas zijn de drukkosten en de bezorging flink in prijs toegenomen. Om toch deze info te kunnen realiseren gaan we kijken of we een bijdrage kunnen krijgen van derden om de adverteerders niet met een te grote prijsverhoging op te zadelen. Wij hopen dat we dit jaar weer een mooie uitgave van de Zomerinfo 2022 kunnen realiseren.