Save the date

De Algemene Ledenvergadering Winkeliersvereniging Panningen wordt gehouden op donderdag 16 maart. De uitnodiging voor deze ledenvergaderingen zal z.s.m. naar alle leden worden verstuurd, maar noteer de datum alvast in jullie agenda’s.

Bestuur Winkeliersvereniging Panningen