Reminder bijeenkomst voor ondernemers en vastgoedeigenaren

In de bijlage de notitie met daarin drie denklijnen over de toekomst van centrum Panningen, te weten: groei, vergrijzing en toename internetverkopen. Op maandag 22 mei aanstaande hebben we een avond georganiseerd voor de winkeliers en vastgoedeigenaren om samen met ons de discussie aan te gaan over de toekomst van centrum Panningen. Er komt ook een spreker van de Rabo die specialist is op het gebied van retail en vastgoed. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan nog tot donderdag 18 mei (info@centrumpanningen.nl).

De bijeenkomst wordt gehouden op:

Maandag 22 mei om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Locatie: Gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat 27 (ingang via de Nijverheidsstraat)

Programma

De leiding van de avond is in handen van Ivo van Rees (Wonen Limburg).

  1. Welkom en uitleg over doel van de avond.
  2. Inleiding door Peter van Heerde Sectormanager retail en groothandel van de Rabobank
  3. Korte toelichting op de notitie Panningen centrum vitaal naar 2030 door Wim Evers (zie bovenstaande link naar bijlage)
  4. Pauze
  5. Discussie in kleinere groepen over de 3 scenario’s (denklijnen)
  6. Plenaire terugkoppeling en conclusies
  7. Afsluiting

U bent hartelijk welkom en we hopen van harte dat dat u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt.

Raad van Bestuur Centrum Management Panningen en Rabobank Noord Limburg