Postcode onderzoek

Beste ondernemers,

We krijgen steeds meer bezoekers uit onze buurgemeenten en daarbuiten. Dat is goede zaak! We horen het echter ‘uit de wandelgangen’ en wanneer we in gesprek zijn met de ondernemers. Maar we willen er iets meer grip op krijgen. Daarom zouden we graag een postcodeonderzoek willen doen. We vragen jullie om de top 10 aan postcodes door te geven, waar de klanten vandaan komen. We willen dit aan minimaal 10 tot 15 ondernemers vragen. We verwachten hier dan een beter beeld te krijgen waar de top 10 aan bezoekers vandaan komt. Daarna zullen we bekijken wat we met deze data kunnen aangaande de communicatie. Jullie gegevens zullen in vertrouwen worden behandeld en zal nergens worden gecommuniceerd. Alvast bedankt voor de medewerking.

Jullie mogen de gegevens mailen naar info@centrumpanningen.nl