Ophaaldienst oud papier

In de loop van 2022 was het tijdstip van ophalen van het oud papier gewijzigd. Dit was niet met ons gecommuniceerd. Tijdstip ophalen was om dat moment tussen 9.00 uur en 10.00 uur op zaterdagmorgen. Wij hebben hierover contact gehad met Jong Nederland en zij hebben vanaf december hun route gewijzigd zodat het oud papier weer zoals vanouds tussen 10.00 uur en 10.30 uur opgehaald wordt.