Nieuw Toeristisch Platform Peel en Maas

Horeca, recreatie en toerisme 2024-2028

Begin 2022 is door de gemeente aan een aantal ondernemers gevraagd om medewerking te verlenen voor het opzetten van een nieuw toeristisch platform voor Peel en Maas. Onderstaande ondernemers zijn daarna begonnen met een onafhankelijke voorzitter om hier gestalte aan te geven. Na een groot aantal vergadersessies is er een bestuur gevormd en is er een eerste grote bijeenkomt geweest om te peilen of er voldoende draagvlak aanwezig is. De 60 bedrijven die tijdens deze bijeenkomst aanwezig waren, gaven aan dat hier een grote behoefte voor was. Vervolgens is er een uitgebreide visie geschreven 2024-2028 die op dit moment gereed is en de komende maanden gepresenteerd gaat worden aan het hele college van Peel en Maas. Daarnaast is er een herijking geweest van de gezamenlijke gemeentes Noord-Limburg om te komen tot één Marketing organisatie die Noord-Limburg nationaal en internationaal gaat uitdragen. Zodra de presentaties plaats gevonden hebben, is de visie beschikbaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft. In oktober is er weer een grote bijeenkomst gepland waar de hele visie gepresenteerd gaat worden voor alle ruim 250 toeristische bedrijven. Voor een overzicht van alle toeristische bedrijven klik https://platformpeelenmaas.nl/deelnemers/

Indien u raakvlak heeft met het toerisme en hier ook bij wilt horen? Stuur dan een bericht naar onderstaand e-mail adres met uw volledige gegevens.

Onderstaande ondernemers vormen het huidige bestuur Platform Peel en Maas;

  • De Zoes, Frank van Megen
  • Beringerzand, Onno Ludin
  • Centrum Management Panningen, Jan Bouten
  • DOK6 Cinema, Ralph Teeuwen
  • IJssalon ‘t ijshofje en groepsaccommodatie Lutjen Hendrik, Mariëlle Meulendijks
  • VVV Winkels, Ger de Vlieger
  • Onafhankelijk voorzitter, Wil van Oosteren

Bericht sturen aan administratie@platformpeelenmaas.nl