Mega Ster Actie 2022

Het is even stil geweest rond de Mega Ster Actie. Dit had te maken met het feit dat het huidige bestuur, na jarenlange inzet, had aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden. Het had even tijd nodig om een nieuw bestuur te vinden en te bekijken hoe verder te gaan met de actie. Om de actie op korte termijn door te laten gaan is er gekozen om nu 3-koppig bestuur samen te stellen en vanaf begin 2023 op zoek te gaan naar een uitbreiding van het bestuur. John Bruijnen (Shoezers), Ed Nijssen (A3 Administratiekantoor) en Dennis Vredeveldt (Crispy Concepts) zijn bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Crispy Concepts verzorgt al meerdere edities de communicatie, maar zullen nu ook de coördinatie op zich nemen in naam van de Stichting. Deze week ontvangen jullie via mail en een fysieke flyer informatie over de actie van dit jaar en over de opgave om deel te nemen.