Maatschappelijk ondernemen

Dit voorjaar wordt het project ‘dementievriendelijk centrum’ uitgerold. Ondernemers en medewerkers krijgen tips en tricks om op een goede manier om te gaan met de steeds groter wordende doelgroep mensen met dementie. Het is belangrijk dat zij ook zo lang mogelijk mee kunnen doen en zich veilig voelen in ons centrum. Als dit goed gaat dan wordt dit ook verder opgepakt in de andere dorpscentra van onze gemeente.

Binnenkort volgt er meer info en zullen jullie een uitnodiging ontvangen om hier samen mee aan de slag te gaan met de doelstelling het predicaat dementievriendelijk centrum te worden. Hiervoor is een projectgroep samengesteld bestaande uit: ondernemers, gemeente, Zorgcentrum Vincent Depaul, Consendo, Centrum Management en Stichting Vorkmeer.