Lidmaatschap Winkeliersvereniging Panningen

Als lid van de winkeliersvereniging hebben jullie de afgelopen maand van de penningmeester Winkeliersvereniging Panningen het verzoek gekregen om het machtigingsformulier en de registratie machtiging voor uw bank in te vullen en te ondertekenen. Dit was ook aangekondigd op de ledenvergadering van september 2021. Het lidmaatschap over 2021 zal één deze dagen van uw rekening worden afgeschreven. Voor degene die hun machtiging nog niet hebben ondertekend en geretourneerd het verzoek om dit z.s.m. te doen. Indien je bezwaren hebt voor automatische incasso dan graag rechtstreeks contact opnemen met onze penningmeester Petra Verbugt, tel. 06-51995746 of via mail: info@conceptstoreblitss.nl