Koopzondagen 2022

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering Winkeliersvereniging is door de aanwezigen leden aangegeven dat er teveel koopzondagen in 2021 waren. Ook de invulling van deze koopzondagen was een punt van aandacht. Als bestuur van de winkeliersvereniging hebben wij deze opmerkingen besproken en hebben het volgende beslist;

De Special Sunday op de 1e van elke maand komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt er een Special Sunday op de 1e zondag van elk kwartaal (Januari, April, Juli en Oktober). Dit zal altijd in combinatie zijn met een actie/evenement. Rond de Sinterklaas en Kerst zijn er net als andere jaren een paar extra koopzondagen gepland.

Wij hopen dat op deze manier er een groter draagvlak ontstaat om gezamenlijk open te zijn!  (Het staat natuurlijk iedereen vrij om elke zondag open te gaan). In de bijlage een overzicht van koopzondagen en speciale feest/koopzondagen.

Bestuur Winkeliersvereniging Panningen