Informatieavond herontwikkeling gebied postkantoor – locatie – Raadhuisplein

In januari van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar een mogelijke toekomstige ontwikkeling van het gebied tussen de postkantoorlocatie en het Raadhuisplein in het centrum van Panningen. Voor dit gebied worden drie varianten onderzocht.

In maart 2023 worden de varianten voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij beslist welke variant verder wordt uitgewerkt. Voordat het zover is, leggen we graag de varianten eerst voor aan ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners van het centrum.

Vragen stellen en reageren:  We nodigen u als ondernemer/vastgoedeigenaar van harte uit voor een informatieavond waarbij we de drie varianten aan u presenteren. U kunt vragen stellen en een reactie geven: Wat vindt u van de varianten? Welke voor- en nadelen ziet u? Welke variant heeft uw voorkeur? We zijn benieuwd naar uw mening.

De informatieavond vindt plaats op:

Maandag 19 december van 18.30 – 19.30 uur, locatie Huis van de Gemeente

De bijeenkomst voor bewoners vindt deze dag op een ander tijdstip plaats.

Aanmelden: Wilt u aanwezig zijn bij de informatieavond? Dan vragen we u zich vooraf aan te melden. Bij voorkeur voor donderdag 15 december. Dit kan via e-mail jo.timmermans@peelenmaas.nl.