Stand van zaken project ‘herontwikkeling voormalige postkantoorlocatie en omgeving’

Op 25 januari jl. heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het onderzoek naar het gewenste ontwikkelscenario voor het gebied tussen de voormalige postkantoorlocatie en het Raadhuisplein / Julianastraat in het centrum van Panningen. In dit verband zijn de ‘minimale en maximale variant verlengde Beekstraat’ en een ‘variant waarbij geen woningen hoeven te worden gesloopt’ genoemd.

In de periode na het raadsbesluit is de selectie van een bureau, dat ons ondersteunt in deze complexe opgave, voorbereid. De keuze is hierbij gevallen op bureau Kragten uit Herten. Na het nodige bureau- en veldonderzoek is er begin juni opnieuw gesproken met de zogenaamde TIP-groep (werkgroep met vertegenwoordigers vanuit diverse geledingen in het centrum). De opbrengst van deze sessie wordt, samen met de input vanuit de gemeentelijke interne werkgroep, tijdens de zomerperiode verwerkt. Direct na de zomerperiode, begin september, staat een nieuw overleg met de TIP-groep gepland. Insteek is om in het najaar ook de bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren in en rondom het onderzoeksgebied te consulteren; dit geldt natuurlijk ook voor het college van B&W en de gemeenteraad. Op deze manier moeten we ‘gevoel krijgen’ bij de ontwikkelingsrichting. Volgens de huidige planning kan de raad in het 1e kwartaal van 2023 een besluit nemen.

Heeft u vragen en/of suggesties neem gerust contact op met Willy Schers, projectleider bij de gemeente Peel en Maas (tel. 06-29607381 / e-mail willy.schers@peelenmaas.nl).