Herinrichting locatie voormalig postkantoor

Deze week kunnen we weer starten met de vergaderingen van de TIP groep en de plannen bespreken van het voormalig postkantoor en Raadhuisstraat. Na een lange periode dat we niet ‘fysiek’ konden vergaderen hebben we met een kleine groep toch een aantal voorbereidingen gedaan en voorstellen voorbereidt. Dit om de TIP groep een aantal keuzes voor te leggen en vervolgens de voor- en nadelen te bespreken. Na verwerking van deze input zullen we de wijzigingen/aanvullingen nogmaals met de TIP groep kortsluiten en verder uitwerken. Daarna komen we met alle ondernemers bij elkaar om het concept voorstel te bespreken. Middels een project-info zullen de bewoners en omgeving geïnformeerd worden.