Haal het WK in Huis!

Beste ondernemers,

Op dit moment loopt er een interessepeiling om inzicht te krijgen hoe huurders, woningeigenaren en ondernemers denken over duurzaamheid en in het bijzonder een collectieve warmte en koude voorziening.

Korte uitleg

In het nationale Klimaatakkoord staat één doel centraal: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terugdringen. Veel panden zijn matig geïsoleerd en bijna allemaal worden ze verwarmd met aardgas. Er zal een duurzaam alternatief voor aardgas gezocht moeten worden. Hiervoor is een warmte | koude-net een interessante optie.  In plaats van gasleidingen komen er leidingen in de grond waar warm en koud water door stroomt. Het warme water wordt gebruikt om woningen en winkels te verwarmen. Met het koude water worden woningen en winkels gekoeld. Lokale duurzame energiebronnen van fabrieken, zonnecollectoren en warmtepompen produceren de warmte en koude. Om deze energie te kunnen gebruiken in de winter wanneer de vraag het grootste is zal het water worden opgeslagen in een groot Ecovat onder de grond buiten het centrum. Vanuit dit Ecovat wordt het warme en koude water getransporteerd naar de woningen en bedrijven.

Als Centrummanagement hebben we een convenant getekend om u in het centrum zoveel mogelijk te informeren en tevens te bekijken of er voldoende draagvlak is voor aanleg hiervan.

U hebt allen een brochure ontvangen.

Wij vragen u niet meer dan deze vragenlijst zoveel mogelijk in te vullen zodat we een eerste peiling hebben van u allen (u verplicht zich tot niets). Als blijkt dat er voldoende animo is, kan de gemeente een PAW-aanvraag indienen om het verder te onderzoeken.

Ik hoop dat u allen even de tijd neemt om de interessepeiling in te vullen op www.wkpanningen.nl

Hierdoor werken we allemaal mee aan een duurzame oplossing voor de toekomst.

Als er nog vragen zijn horen we dat graag.

Met vriendelijke groeten

Jan Bouten

tel. 0610927359