Groen in het centrum

Naar aanleiding van enkele ideeën vanuit het centrum en om meer groen in het centrum te krijgen is in goed overleg met de gemeente een idee uitgewerkt om op een aantal plaatsen kleine tuintjes aan te leggen langs de gevels. Denk hierbij aan stukjes centrum met dichtgeplakte etalages en dooie hoeken. Hier gaan we een pilot starten. Er zullen op 10 plaatsen een stukje staatwerk worden verwijderd en deze zullen opgevuld worden met planten en bloemen. Daarnaast bekijken we of we ook wat verticaal groen kunnen planten zodat het centrum er wat levendiger uit gaat zien. Indien jullie zelf een idee hebben voor of nabij jullie eigen zaak kun je dat bij mij melden.

De komende weken maken we een rondje door het centrum en gaan we de mogelijkheden verder in beeld brengen. Na overleg met de gemeente maken we dan een plan van uitvoering. Meld u zich bij mij als je zelf mogelijkheden ziet,

Met vriendelijke groeten, Jan Bouten

Centrummanager Panningen 06 109 27 359

Ik hoor het graag.