Groen in het centrum

Het centrum van Panningen denkt mee met de provinciale vraag om in centra meer groen aan te leggen en daarmee de verharding te verminderen. Dit heeft alles te maken met verminderen van de hittestress en  klimaatadaptatie. In een pilot gaan we hiervoor 8 à 10 tuintjes aanleggen op een aantal plekken in het centrum om de sfeer en aankleding hiervan te verhogen.

In samenwerking met de gemeente en Groenrijk Maasbree hebben we verschillende plekken uitgezocht om deze tuintjes te realiseren. Hierbij moet u denken aan tuintjes op gemeentegrond van 30 à 35 cm diep, gemeten vanuit de gevel en over de lengte van de etalage die bijvoorbeeld dichtgeplakt is of weinig uitstraling heeft.

In overleg met een aantal ondernemers gaan wij dit realiseren. Het onderhoud ligt in eerste instantie bij de betreffende ondernemer en tevens zal een kleine groep vrijwilligers dit mee in de gaten houden. De planten en bloemen komen van een groen duurzaamheidsplein van Groenrijk Maasbree. Met bovenstaande willen wij gehoor geven aan dit provinciale verzoek en tevens het centrum Panningen als voorbeeld onder de aandacht brengen in de regio.