Gewijzigde data in koopzondagen 2022

In de bijlage de aangepaste versie van de koop(zon)dagen 2022 en andere belangrijke data. Er zijn een paar aanpassingen t.o.v. de eerdere versie, te weten:

  • Zondag 3 juli is verplaatst naar zondag 17 juli. Dit i.v.m. OLS Meijel op 3 juli. Verschuiving is in overleg met bestuur winkeliersvereniging geweest.
  • De start van Kepèlla Cultura is verplaatst van vrijdag 15 juli naar zondag 17 juli. De einddatum is verschoven naar zondag 21 augustus en loopt nu enigszins gelijk met de bouwvakvakanties.
  • De kermisdata zijn toegevoegd aan de evenementenkalender.
  • De intocht van Sinterklaas zal plaatsvinden op de 1e Sinterklaaskoopzondag op zondag 27 november.

Het eerste evenement van Kepèlla Cultura is al bekend en dat wordt de PM Sessie in het park van het Huis van de Gemeente. Deze zondag (Special Sunday) zal er ook een speciale invulling van activiteiten in het centrum zijn. Zodra dit alles bekend is worden jullie hierover geïnformeerd.

Klik hier voor het openen van de bijlage.