De Mega Ster Actie 2023 gaat niet door

 Beste ondernemers,

de Mega Ster Actie 2023 gaat niet door. Als bestuur hebben we dit besloten na de reacties op de mails. Hieruit bleek dat het nieuwe idee niet voldoende wordt gedragen.
Zoals al aangegeven in de mails waren we dit jaar laat. Deze opmerking hebben we via via ook teruggekregen. Die opmerking was terecht. Echter vinden we het teleurstellend, dat 37 van de 76 winkeliers geen reactie heeft gegeven op ons verzoek. Dat hadden we al ondervonden bij het invullen van de enquête. Hier was de animo nog minder om deze in te vullen. Degene die het wel gedaan hebben, bedanken we, ook voor de feedback die we hebben mogen ontvangen.

We gaan als bestuur beraden of we deze actie later in het jaar willen voorzetten, bijvoorbeeld in een rustige periode. Wellicht dat de animo dan groter is. We willen ook nog duidelijk maken dat het bestuur van de Mega Ster deze actie vrijwillig coördineert en uitvoert. Dit is blijkbaar niet bij iedereen bekend. Uiteraard los van de middelen die gemaakt moeten worden. Het is daarom jammer dat dit initiatief niet gedragen wordt door de meerderheid van het centrum. We zullen jullie begin van 2024 informeren hoe we hiermee verder om willen gaan.

We wensen jullie goede en succesvolle feestdagen toe.

Bestuur Mega Ster Actie

John Bruijnen

Ed Nijssen

Dennis Vredeveldt