Bewoners Centrum Journaal

Volgende week ontvangen alle bewoners in ons centrum een Bewoners Centrum Journaal. Hierin worden tal van zaken toegelicht die betrekking hebben op ons centrum. Informatie onder meer over: parkeren in de blauwe zone, veiligheid in ons centrum, wijkagenten, centrumstewards, de weekmarkt en evenementen. In de volgende nieuwsflits zullen wij u dit Centrum Journaal als bijlage toevoegen.