Attentiepunt voor alle ondernemers centrum

We hebben in het verleden meerdere berichten ontvangen over Joey in ons centrum. Het bestuur van onze winkeliersvereniging heeft dit serieus opgepakt en inmiddels is er contact geweest met de ouders van Joey en met hun gezinscoach. Uit dit gesprek is onder meer het volgende naar voren gekomen; de ouders gaven aan blij te zijn met dit gesprek. Ze weten dat Joey vaak in het centrum te vinden is en dat dit zijn ‘uitlaatklep’ is na een hele dag school. Wel zijn er afspraken gemaakt met Joey over zijn gedrag en houding richting bezoekers centrum. Ook hebben de ouders aangegeven dat Joey gepest wordt in het centrum en dat ze het fijn vinden nu een contactpersoon te hebben in ons centrum. Het bestuur van de Winkeliersvereniging is op de hoogte van alle afspraken. Mochten er zich situaties voordoen waar jullie vragen over hebben dan graag contact opnemen met Petra Verbugt van Blitss. Haar telefoonnummer is: 06-51995746.