Agenda centrummanager

Wij krijgen wel eens vragen over wat er allemaal plaatsvindt op het kantoor van het Centrum Management. Om hier meer duidelijkheid in te geven zullen wij regelmatig inzicht geven in de taken en werkzaamheden van de centrummanager. De afgelopen weken hebben deze onder meer uit de onderstaande taken/werkzaamheden bestaan:

 • deelname en meerdere gesprekken over de nieuwe opzet Toeristisch Platform 2.0
 • bijeenkomst met gezamenlijke horeca en modezaken inzake evenementen
 • gesprekken met ondernemers horeca en gemeente over uniforme terrasafscheidingen horeca Panningen
 • vergaderingen met bewoners en ondernemers over de plannen locatie voormalig postkantoor/Raadhuisstraat
 • schrijven, bespreken teksten en invulling voorjaarsspecial
 • tweewekelijks gesprek met voorzitter Centrum Management Panningen en bijpraten voorzitter Winkeliersvereniging Panningen
 • overleg met Esther van Melick, coördinator evenementen, inzake budget en organisatie Fashion Festival
 • bespreking gemeente over de opening van het Park Huis van de Gemeente
 • vergadering Raad van Bestuur (op uitnodiging van de voorzitter)
 • vergadering Retail Management Peel en Maas
 • overleg inzake voortgang, PR & Promotie, inname en afhandeling Cadeaubon Peel en Maas
 • vergadering werkgroep dementie centrum Panningen
 • tweewekelijks overleg met Crispy Concepts over de voortgang social media Thuis in Panningen
 • gesprek met personeelsvereniging gemeente over nieuwe activiteiten voor personeel
 • gesprek Wethouder Sander over budget en nieuwe opzet toeristisch platform 2.0

Naast al deze bijeenkomsten, vergaderingen en gesprekken hebben deze de nodige tijd aan voorbereidingen en nazorg nodig.