Agenda centrummanager

Wij krijgen wel eens vragen over wat er allemaal plaatsvindt op het kantoor van het Centrum Management. Om hier meer duidelijkheid in te geven zullen wij regelmatig inzicht geven in de taken en werkzaamheden van de centrummanager. De afgelopen weken hebben deze onder meer uit de onderstaande taken/werkzaamheden bestaan:

 • Gesprek met gemeente over meer groen en tuintjes in het centrum.
 • Bijeenkomst beoordeling Onderzoek en ontwerpbureaus Postkantoorlocatie / Raadhuisstraat
 • maandelijks overleg voorzitter WCP en Centrum Management
 • Overleg voortgang PR en Promotie en social media centrum Panningen
 • Bijeenkomst Centrummanagers Limburg (uitwisseling projecten en ideeën)
 • Bijeenkomst over voortgang Toeristisch platvorm Peel en Maas 2.0
 • Vergadering over de Zomerinfo 2022 met uitgever en opstellen actie lijst tekstschrijvers
 • Bijpraten gemeente div zaken o.a voorbereiding onderzoeksbureaus
 • Gesprek horeca over vervolg universele terrasafscheidingen.
 • Vergadering voortgang en promotie Cadeaubon Peel en Maas
 • Kennismakingsgesprek beoogde voorzitter toeristisch Platform Peel en Maas
 • Overleg Rabobank i.z. voortgang sponsorcontract
 • Kennismakingsgesprek opvolger van Dave Morrees (gemeente) Martine Peeters
 • Algemene Ledenvergadering Winkeliersvereniging
 • Vergaderingen Centrum Management, Weekmarkt
 • Bijeenkomst gemeente over vergunningen terrassen na Corona
 • Bijeenkomst Vastgoedvereniging i.z. ontwerp Postkantoor / Raadhuisstraat
 • Vergunning uitwerken Koningsdag
 • Presentatie 3 bureaus i.z. PR en Communicatie Toeristisch platvorm 2.0
 • Rondgang met gemeente in centrum over o.a straatwerk, verkeersborden en lantaarnpalen

Naast al deze bijeenkomsten, vergaderingen en gesprekken hebben deze de nodige tijd aan voorbereidingen en nazorg nodig.